Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Giá Cho thuê xe nâng nâng hàng Bình Dương

STT
LOẠI XE
SỐ GIỜ LÀM VIỆC
SỖ CA/THÁNG
THÀNH TIỀN
01
Xe nâng 2.5 tấn
8h/ngày
26 ca
30.000.000vnđ/th
02
Xe nâng 3 tấn
8h/ngày
26 ca
36.000.000vnđ/th
03
Xe nâng 4-5 tấn
8h/ngày
26 ca
45.000.000vnđ/th
04
Xe nâng 7-8 tấn
8h/ngày
26 ca
55.000.000vnđ/th
05
Xe nâng  10 tấn
8h/ngày
26 ca
65.000.000vnđ/th
06
Xe nâng  12 tấn
8h/ngày
26 ca
70.000.000vnđ/th
07
Xe nâng  15 tấn
8h/ngày
26 ca
90.000.000vnđ/th
08
Xe nâng  18 tấn
8h/ngày
26 ca
120.000.000vnđ/th

STT
LOẠI XE
SỐ GIỜ LÀM VIỆC
SỖ CA/THÁNG
THÀNH TIỀN
01
Xe nâng 2.5 tấn
tháng
26 ca
15.000.000-18.000.000
02
Xe nâng 3 tấn
tháng
26 ca
18.000.000-22.000.000
03
Xe nâng 4-5 tấn
tháng
26 ca
25.000.000-30.000.0